Distribuie acest articol
Termeni si conditii FlightBooster.com

TERMENI ȘI CONDIȚII FLIGHTBOOSTER.COM

Art. 1 DEFINIȚII ȘI TERMENI

FlightBooster.com și EuZbor.ro – denumiri comerciale ale S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Stefanestii de Jos, Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, jud. Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1104/2017, cod unic de înregistrare fiscală 33994143.

Vânzător – Flight Booster S.R.L.

Furnizor servicii - orice partener / prestator, persoană juridică autorizată să furnizeze zboruri de inițiere în tandem / dublă comandă și / sau cursuri de zbor, sau persoane desemnate legal de acesta, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Platformei web din secțiunea Termeni și Condiții și are postate oferte pe www.flightbooster.com, denumit generic Furnizor.

Furnizor produse - orice partener / prestator, persoană juridică autorizată să comercilizeze echipamente și accesorii de zbor, precum și articole conexe zborului, sau persoane desemnate legal de acesta, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Platformei web din secțiunea Termeni și Condiții și care are postate oferte pe www.flightbooster.com, denumit generic Furnizor.

Instructor - orice persoane autorizată să presteze zboruri de inițiere în tandem / dublă comandă și / sau cursuri de zbor, desemnată de Furnizorul de servicii, denumit mai departe Presator (prestator de servicii de zbor și cursuri de zbor autorizate).

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică / entitate juridică care lansează și finalizează o Comanda pe Platforma web www.flightbooster.com.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are / obține acces la conținutul Platformei web, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FlightBooster (electronic, telefonic, social media, etc).

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Platformă web, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Platformei web din secțiunea Termeni și Condiții , fie el Cumpărător sau Furnizor.

Beneficiar – un Cumparator sau o terță persoană care a primit de la Cumpărător (sub formă de cadou, fără alte implicații financiare și prin menționarea datelor de contact ale acestuia la momentul achiziției Serviciului sau Produsului) un Serviciu / Produs oferit de către un Furnizor prin intermediul Platformei web.

Username – pseudonim prin care un anumit Utilizator/ Client/ Cumpărător poate naviga / compara oferte / lansa și finaliza comenzi pe Platformă web. Nickname-ul este asociat informațiilor din Platforma web ale Utilizatorului/ Clientului/ Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Platforma web formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Platforma web (Comenzi, Favorite, Zboruri efectuate, etc.).

Cont Furnizor – secțiunea din Platforma web formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă destinate Furnizorului, care permit acestuia publicarea de oferte de Servicii si / sau Produse, accesul la Panoul de administrare și care conține informații despre datele persoanei juridice și istoricul acestuia în Platforma web. Contul de Furnizor nu va fi activat, de către Administrator, atât timp cât informațiile despre datele persoanei juridice sunt incomplete. Implicit, nici Contractul de furnizare servicii și produse, nu va putea produce efecte.

Panou administrare – sețiunea din Platforma web, în care, în urma agreării Termenilor si Condițiilor și validarea contului de catre Administrator, Furnizorul are acces pentru a putea administra contul său de Furnizor, ofertele publicate si care vor fi publicate, impreună cu aspectele financiar-contabile aferente activității desfășurate.

Plan Furnizor – ofertă comercială care conține tarifele practicate si parametrii serviciului lunar puse la dispoziția Furnizorului de către Flight Booster SRL. Acesta o dată ales devine bază contractuală tarifară.

Platformă web – aplicație web, de tip marketplace, pe domeniul www.FlightBooster.com, și subdomeniile acestuia.

Administrator – persoană desemnata de Vânzător pentru administrarea și moderarea tuturor informațiilor și datelor existente pe Platforma web.

Moderare – activitatea de validare si aprobare a tuturor informațiilor si modificărilor apărute pe Platforma web. Moderarea include, dar nu se limitează la restricționarea accesului orcărui utilizator.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Platformei web, intenția sa de a achiziționa Servicii / Produse oferite și publicate pe Platforma web de către Furnizori.

Serviciu – zboruri și cursuri de zbor, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi transmise de către Vânzător si care necesită prestare din partea Furnizorului de servicii, în maxim două saptămâni, în favoarea Cumpărătorului / Beneficiarului, ca urmare a Contractului încheiat.

Prosus - obiecte, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi transmise de către Furnizorul de prosuse, cu ridicare personală sau prin servicii de curierat, în favoarea Cumpărătorului / Beneficiarului, ca urmare a Contractului încheiat.

Certificat Cadou – un certificat, cu o valoare setată de Cumpărător, achiziționat în avans de acesta, și care poate fi utilizat ulterior pentru achizitia oricărui Serviciu. Contravaloarea Certificatului cadou va fi scazut din prețul de aciziție al Serviciului. Certificatul Cadou poate fi acordat, Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului, și de Vânzător, cu titlu de gratuitate / reducere în cadrul campaniilor de promovare și nunumai. Certificatul cadou poate fi utilizat atat de Client / Cumpărător / Utilizator cât și de un Beneficiar care a primit Certificatul cadou.

Voucer – un serviciu, oferit de un Furnizor de servicii care are o perioadă de valabilitate, in care poate fi utilizat , mare, stabilită în ofertă, și care, în general, are un preț mai mare decît cel al Serviciului, justificat de plaja mare de alegere a datei de prestare de catre Cumpărător / Beneficiar.

Contract – reprezintă întelegerea între părți, la distanță, prin intermediul Platformei Web, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, prin care una dintre parti – Cumpărătorul - achizitionează un Serviciu sau Produs, iar cealalta parte – Vânzătorul - intermediază prestarea Serviciului sau livrarea Produsului contra unui preț.

Contract de furnizare servicii și produse – document electronic, care reprezintă întelegerea între părți, la distanță, prin intermediul Platformei Web, fără prezența fizică simultană a Beneficiarului FlightBooster și a Furnizorului, prin care una dintre parti – Furnizorul – se obligă să presteze un Serviciu / să livreze un Produs în favoarea celeilate părți - Beneficiarul FlightBooster sau clienții acestuia, contra unui preț, document care tine loc de contract scris, semnat între părți și care activeaza responsabilitățile si obligațiile, ce decurg, ca urmare a acceptării acestui contract.

Campanie / Promoție – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Servicii si/sau Produse având un stoc limitat și predefinit, Condiții și Termeni predefiniți, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător / Furnizor.

Conținut:
• toate informațiile de pe Platforma web care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic, atât de Cumparatori/Clienți/Utilizatori cât si de Furnizori;
• conținutul oricărui e-mail trimis, Cumparatorilor/Clienților/Utilizatorilir și Furnizorilor, de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumparatorului/Clientului/Utilizatorului sau Furnizorului, conform datelor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Serviciile / Produsele și/sau tarifele practicate de către un Furnizor cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător și Furnizor, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Recenzie - Comentariu – evaluare scrisă de către Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător a unui serviciu achiziționat de pe Platforma web, redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Serviciul / Produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către Instructor.

Recenzie - Clasificarea – mod de exprimare a gradului de satisfacție a unui Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un Serviciu/Instructor. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Serviciu / Produs.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unuei Recenzii sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare de către Cumparatori/Clienți/Utilizatori cu scopul de a obține informații despre Serviciile / Produsele furnizate de către Furnizor prin intermediul Platformei web.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Cumparatorului/Clientului/Utilizatorului care a adresat o Întrebare în Platforma web, în pagina unui anumit Serviciu / Produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător/ Furnizor / un alt Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document –Termenii și Condițiile Contractuale prezente.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv e-mail asupra Campaniilor / Promoțiilor / Produselor / Serviciilor desfășurate de către anumiți Furnizori / Instructori într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Serviciu / Produs de către FlightBooster, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Plată compensatorie - Actiune inițiată de Vânzător, prin care este solicitată Furnizorului efectuarea plății aferente comisioanelor si/sau a tarifelor de administrare lunare.

Retragere sumă – Actiune inițiată de Furnizorul servicii, prin care este solicitată Vânzătorului efectuarea plății pentru serviciile prestate.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor / Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de către Furnizori.

Suport tehnic – serviciu oferit gratuit de Vânzător, pe perioada orelor de program, în scopul de a rezolva probleme de natură tehnică și de administrare / setare a conturilor de Furnizori.

NO SHOW Instructor – situație în care Cumpărătorul / Beneficiarul nu beneficiază de Serviciul achiziționat din cauza lipsei neanunțate a Instructorului.

NO SHOW Beneficiar/Cumpărător – situație în care Instructorul nu poate presta Serviciul achiziționat din cauza lipsei neanunțate a Beneficiarului/Cumpărătorului.

Cod unic confirmare – cod de confirmare a prestării Serviciului achiziționat pe care Cumpărătorul îl primește la confirmarea Comenzii, pe adresa de e-mail declarată la crearea Contului pe Platformei web. Acest Cod va fi transmis Instructorului / Furnizorului de servicii care prestează Serviciul de zbor numai după ce prestarea a avut loc. În cazul Cursurilor de Zbor, acest cod va fi transmis Instructorului / Furnizorului de servicii în momentul în care se efectuează înscrierea în scoala de zbor.

COD unic de anulare / reprogramare (vreme rea , spa țiu aerian restricționat) – acest cod va fi transmis Instructorului / Furnizorului de servicii numai în cazul în care din cauza Condițiilor meteo sau limitări ale spațiului aerian, Serviciul se reprogrameaza sau nu se poate presta. Acest cod este utilizabil doar pentru Zborurile de inițiere în tandem / dublă comandă.

Art. 2 POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator / Client/ Cumpărător. Pentru motive justificate FlightBooster își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului pe Platformă web, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel FlightBooster. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul se poate adresa FlightBooster, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

2. Utilizatorul garantează că:

· nu folosește Portalul web pentru a crea conținut care: este publicitar, dar este deghizat drept review; nu are nicio legătură cu Serviciul la care se face referire; publică review-uri care nu sunt obiective sau sunt în mod intenționat false; este imoral, pornografic sau scandalos; încalcă drepturile părții terțe sau drepturile de autor; încalca o lege în vigoare sau constituie un act penal; conține viruși sau alte programe care pot strica software-uri sau hardware-uri sau care pot afecta utilizarea unui calculator într-un mod nedorit; conțin chestionare sau un lanț de scrisori; are ca scop colectarea de date cu caracter personal de la alți utilizatori, în special pentru scopuri comerciale.

· nu va utiliza programe sau funcții pentru a genera automat afișări de pagini sau conținut pe FlightBooster.com.

În cazul în care există o încălcare a Termenilor și Condițiilor, FlightBooster.com își rezervă dreptul de a elimina conținut fără declarație de motiv sau de a reține plățile încasate prin intermediul Platformei web și de a interzice permanent membrii care au postat acest tip de conținut pe Platformă. Dreptul la urmarirea penală a actelor criminale rămâne neafectat.

3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin telefon sau e-mail, utilizând adresele de e-mail și numerele de telefon menționate la secțiunea “Contact” din Platforma web. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite în cadrul acestor discuții fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet/unui IP, FlightBooster își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a unor coduri de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul Platformei web.

5. FlightBooster publică pe Platforma web informații despre Servicii / Produse și/sau promoții practicate de către Furnizori sau de către oricare alt terț cu care FlightBooster are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil. FlightBooster nu este responsabil pentru acuratețea, calitatea, caracterul complet, fiabilitatea și credibilitatea conținutului furnizat de către Furnizori. În special, nu există niciun sfat sau informație de la FlightBooster cu privire la selectarea unei anumite oferte, totuși Recenziile oferite de utilizatori pot să indice calitatea serviciilor oferite de un anumit prestator.

6. Moneda de bază pe Platforma web, pentru afișarea tarifelor, este leu (RON). Tarifele pot fi afisate și în urmatoarele monede : dolarul american (USD), euro (EUR) si lira sterlină (GBP). Cursul de schimb valutar, la care sunt afisate tarifele in USD, EUR și GBP sunt actualizate periodic, dar nu zilnic. Indiferent de moneda în care sunt afisate tarifele, factura va fi emisă în echivalentul lei (RON).

7. Toate tarifele aferente Serviciilor / Produselor prezentate pe Platforma web includ toate taxele, inclusiv transportul prin curierat, acolo unde este aplicabil, excepție facând comisioanele bancare ce decurg din achiziționarea ofertelor, eventualele taxe de transport ale Beneficiarului / Clientului / Cumpărătorului, asigurări, cazarea și transportul până la locațiile de desfășurare ale Serviciului, transport pe cablu. În special, FlightBooster.com nu acționează în calitate de organizator sau drept agenție de turism.

8. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

9. Limba de bază a Platformei web este limba româna. Utilizatorul are posibilitatea vizualizării Conținutului și în limba engleză. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea acurateții traducerii în această limbă.

10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor / Produselor disponibile pe Platformă web (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

11. În termen de maxim 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la achiziția unui Produs sau prestarea unui Serviciu de către Furnizor / Instructor, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unei Recenzii legată de Serviciul / Produsul achiziționat. Solicitarea va fi trimisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător la crearea Contului pe Platformă web. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Platformă web și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Serviciilor / Produselor existente. Totodată aceste Recenzii vor ajuta FlightBooster în selectarea celor mai buni Instructori care să ofere Servicii de calitate.

Art. 3 POLITICA DE PUBLICARE A OFERTELOR ONLINE

1. Accesul în vederea publicării de oferte de Produse sau Servicii îi este permis oricărui Furnizor de servicii sau produse. Pentru motive justificate FlightBooster își rezervă dreptul de a restricționa accesul Furnizorului în vederea publicării de oferte de Produse sau Servicii și / sau la unele din facilitațile Platformei web, mergând până la restricționarea totală a accesului la Panoul de administrare, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Furnizorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel FlightBooster. În oricare dintre aceste cazuri, Furnizorul se poate adresa FlightBooster, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

2. Accesul Furnizorilor pe Platforma web se realizează prin intermediul Panoului de administrare, utilizând datele de conectare primite, puse la dispoziție de Vânzător, odată cu aprobarea Contului de Furnizor de către Administratorul Platformei.

3. Furnizorul garantează că:

· ofertele publicate sunt reale, cu conținut de calitate, si are dreptul de prestare si/sau comercializare asupra lor.

· nu folosește Platforma web pentru a crea conținut care: este publicitar, dar este deghizat drept oferta; nu are nicio legătură cu Serviciul / Produsul la care se face referire; publică oferte care nu sunt obiective sau sunt în mod intenționat false; este imoral, pornografic sau scandalos; încalcă drepturile părții terțe sau drepturile de autor; încalca o lege în vigoare sau constituie un act penal; conține viruși sau alte programe care pot strica software-uri sau hardware-uri sau care pot afecta utilizarea unui calculator într-un mod nedorit; conțin chestionare sau un lanț de scrisori; are ca scop colectarea de date cu caracter personal de la alți utilizatori, în special pentru interesul propriu sau scopuri comerciale.

· nu va utiliza programe sau funcții pentru a genera automat afișări de pagini sau conținut pe FlightBooster.com.

În cazul în care există o încălcare a Termenilor și Condițiilor, FlightBooster.com își rezervă dreptul de a elimina conținut fără declarație de motiv sau de a reține plățile încasate prin intermediul Platformei web și de a interzice permanent Utilizatorii care au postat acest tip de conținut pe Platformă. Dreptul la urmarirea penală a actelor criminale rămâne neafectat.

4. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin telefon sau e-mail, utilizând adresele de e-mail și numerele de telefon menționate la secțiunea “Contact” din Platforma web. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite în cadrul acestor discuții fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

5. Furnizorul publică pe Platforma web informații despre Servicii / Produse și/sau promoții practicate de către el sau de către un Instructor cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil. Furnizorul este singurul responsabil pentru acuratețea, calitatea, caracterul complet, fiabilitatea și credibilitatea conținutului furnizat pe Platforma web. Recenziile oferite de utilizatori pot să indice calitatea serviciilor oferite de un anumit Furnizor.

6. Moneda de bază pe Platforma web, pentru afișarea tarifelor, este leu (RON). Tarifele pot fi afisate și în urmatoarele monede : dolarul american (USD), euro (EUR) si lira sterlină (GBP). Cursul de schimb valutar, la care sunt afisate tarifele in USD, EUR și GBP sunt actualizate periodic, dar nu zilnic. Indiferent de moneda în care sunt afisate tarifele, factura va fi emisă în echivalentul lei (RON).

7. Toate tarifele aferente Serviciilor / Produselor publicate de Furnizori pe Platforma web includ toate taxele, inclusiv transportul prin curierat, acolo unde este aplicabil, excepție facând comisioanele bancare ce decurg din achiziționarea ofertelor, eventualele taxe de transport ale Beneficiarului / Clientului / Cumpărătorului, asigurări, cazarea și transportul până la locațiile de desfășurare ale Serviciului, transport pe cablu. În special, FlightBooster.com nu acționează în calitate de organizator sau drept agenție de turism.

8. Limba de bază a Platformei web este limba româna. Furnizorul are posibilitatea publicării Ofertelor și în limba engleză. Furnizorul este responsabil de acuratețea traducerii ofertei în această limbă.

9. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor / Produselor publicate de Furnizori pe Platforma web (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea având scopul de prezentare cât mai obiectivă a ofertei.

10. În termen de maxim 14 (patrusprezece) zile calendaristice de la achiziția unui Produs sau prestarea unui Serviciu de către Furnizor / Instructor, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unei Recenzii legată de Serviciul / Produsul achiziționat. Solicitarea va fi trimisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător la crearea Contului pe Platformă web. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Platformă web și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Serviciilor / Produselor existente. Totodată aceste Recenzii vor ajuta FlightBooster în selectarea celor mai buni Furnizori / Instructori care să ofere Servicii de calitate, Furnizorii cu cele mai bune Recenzii fiind afișați cu prioritate.

Art. 4 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA VÂNZĂTORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE OFERITE

1 Vânzătorul intermediază Servicii / Produse ce fac obiectul Comenzii, respectiv al Contractului. Această intermediere se face cu informarea Cumpărătorului, acesta acceptând și dându-și acordul pentru această modalitate de lucru prin agrearea prezentului Document înainte de lansarea Comenzii.

2. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale în ceea ce privește procesul de Comandă / Vânzare, fără a avea responsabilitate în ceea ce privește livrarea produsului si / sau prestarea Serviciului de către Furnizor / Instructor, intervenind totuși acolo unde este solicitat de către Cumpărător pentru a ne asigura că acesta beneficiază de Serviciul achiziționat sau – în cazul în care Serviciul nu poate fi prestat de către Instructor conform Termenilor si Condițiilor Contractuale – de rambursarea contravalorii Serviciului. Vânzătorul va interveni si acolo unde solicitat de către Cumpărător pentru a ne asigura că acesta beneficiază de Produsul comandat și, dacă este cazul, iși va asuma rambursarea contravalorii Produsului nerecepționat față de Cumpărător, dacă Furnizorul de produse nu mai este eligibil, urmând să iși recupereze pierderea de la Furnizor, pe toate căile legale.

3. În situația în care Vânzătorul este anunțat către de Furnizor sau Client / Beneficiar, semnalând situația de NO SHOW Client sau NO SHOW Instructor, cu 15 minute înainte de presatarea serviciului, Vânzătorul se obligă să contacteze telefonic partea lipsa, apoi - în cazul în care aceasta nu răspunde – la 10 minute și în final la 5 minute după ora programării și – funcție de motivele care au dus la situația de NO SHOW - să încerce rezolvarea acesteia conform Termenilor și condițiilor și agreate.

Art. 5 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI / INSTRTUCTORULUI (PRESTATORULUI) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE OFERITE

1. Să folosească doar personal calificat în domeniul/domeniile care fac obiectul Serviciilor prestate / Produselor oferite și să anunțe Beneficiarul FlightBooster asupra identității acestora, să pună la dispoziția Beneficiarului FlightBooster datele acestora de contact și să facă dovada experienței acestora din care sa reiasă că sunt certificați să presteze servicii în numele Furnizorului;

2. Să respecte legislația de comercializare a produselor și legislația cu privire la desfășurarea activităților de instruire și zboruri de inițiere în tandem / dublă comandă;

3. Să posteze oferte de Produse și Servicii pe Platforma web www.flightbooster.com și să respecte termenele de livrare si programările ofertelor achiziționate de Cumpărător;

4. Să livreze produsele și să presteze serviciile achiziționate de către Cumpărător conform ofertei publicate și termenilor din contract, în condiții de maximă siguranță şi respectând legislația în vigoare.

5. Prestarea Serviciului se poate realiza numai după un set minim de instructaj care se va face la fața locului de către Instructor. Furnizorul garantează integritatea fizică a Beneficiarului / Cumpărătorului și va face toate demersurile necesare pentru ca Beneficiarul sau Cumpărătorul să fie informați asupra activității care urmează sa aibă loc, asupra riscurilor la care se supun, asupra întregii activități care urmează să aibă loc, fie ca este zbor de inițiere sau curs de zbor.

6. În cazul zborurilor de inițiere, orice Serviciu se va efectua în tandem / dublă comandă. În acest sens, pentru siguranța prestării Serviciului, intervalul de greutate acceptat este specificat de fiecare Instructor în ofertele publicate, în funcție de tipul aeronavei cu care se va efectua zborul în tandem / dublă comanda.

7. În cazul furnizării de Produse, Furnizorul de produse va va menționa în Ofertă toate amănuntele legate de produsul oferit, condiții de returnare, condiții de livrare și metode de plată. Întreaga responsabilitate pentru modul în care decurge livrarea Produsului, dar și emiterea și transmiterea facturilor aferente precum și a certificatelor de garanție (acolo unde este aplicabil) catre Cumpărător, cad în sarcina Furnizorului de Produse.

8. Furnizorul de servicii va menționa în Ofertă toate amănuntele legate de prestarea Serviciului, locație, condiții de anulare. Întreaga responsabilitate pentru modul în care decurge prestarea Serviciului, dar și amănuntele legate de logistică se vor stabili de catre Furnizorul de servicii și cad în sarcina acestuia;

9. Să reconfirme prestarea Serviciului cu minim 24 ore înainte de data rezervării. În acest sens Beneficiarul/ Clientul final vor contacta Furnizorul sau persoana de contact desemnată de către acesta pentru a stabili împreună și de comun acord cu acesta toate aspectele logistice;

10. Furnizorul se obligă să aducă la cunoștința Beneficiarului FlightBooster orice schimbare a certificărilor și licențierilor sale, schimbare care ar putea duce la nulitatea contractului incheiat cu Vanzătorul, fie că este vorba despre suspendarea acestora, revalidare, pierdere/furt sau incapacitate fizică.

11. Furnizorii de servicii să solicite Codurile de confirmare de la Cumpărători / Beneficiari și, in baza acestora sa să inițieze confirmarea serviciilor prestate.

Art. 6 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA

1. Conținutul, așa cum este definit Art. 1., incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Platforma web, sunt proprietatea exclusivă a FlightBooster, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului îi este permisă distribuirea și publicarea, pe rețele de socializare, a ofertelor / promoțiilor care se află deja publicate pe Platforma web, cu condiția să respecte contextul original intenționat de FlightBooster si sa mențină însemnele care semnifică dreptul de autor al FlightBooster asupra Conținutului.

3. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, cu modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de FlightBooster, includerea oricărui Conținut în afara Platformei web, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al FlightBooster asupra Conținutului.

4. Participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, se va face cu acordul scris al FlightBooster.

5. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți a notificărilor primite pe adresa de email, acestea având scopul exclusiv de informare si desfăsurare în condiții optime a prezentului Contract.

6. Furnizorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, a procedurilor interne, de colaborare cu Beneficiarul FlightBooster și implicit a informațiilor și tehnologiei utilizate în Panoul de administrare.

7. Orice Conținut la care Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul folosit nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între FlightBooster și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea FlightBooster cu referire la acel Conținut este proprietatea exclusiva a Beneficiarului FlightBooster.

8. Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut în scopuri comerciale, fără un acord de utilizare specific și valid încheiat între FlightBooster și acesta.

9. În cazul în care FlightBooster confera Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Platformă web sau a perioadei definite în acord, conform Condițiilor definite, în cazul în care acestea există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea FlightBooster pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

10. Niciun Conținut transmis Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau, dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea FlightBooster și/sau al angajatului/subcontractor FlightBooster, care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut, exceptând Contractul si Contract de furnizare servicii și produse, asa cum au fost definite în Art.1.

11. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Art. 7 COMANDA

1. Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul poate lansa Comenzi pe Platformă web, prin adaugarea Serviciilor / Produselor dorite în coșul de cumpărături, după agreerea Termenilor si Conditiilor pentru Cumparatori, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Serviciu / Produs este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul / Furnizorul / Instructorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:
4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a Tranzacției, în cazul plății online;
4.2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de FlightBooster, în cazul plății online;
4.3. datele furnizate de către Client / Cumpărător pe Platforma web sunt incomplete și/sau incorecte;

4.4. lipsa confirmării plății în cazul efectuării acesteia prin Ordin de Plată.

5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract, pentru un serviciu, în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Serviciul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:
5.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
5.2. pentru Comenzile achitate cu OP -> prin virament bancar;

6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract, pentru un produs, în cadrul termenului legal de retragere din Contract, trebuie să returneze, Furnizorului de produse, Produsul și eventualele cadouri care au însoțit Produsul respectiv, dacă acestea au fost livrate. În cazul în care Comanda este achitată, Furnizorul de Produse va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului / Furnizorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:
6.1. pentru Comenzile achitate cu plata la destinație -> prin virament bancar;
6.2. pentru Comenzile achitate cu OP -> prin virament bancar;

7. În caz de NO SHOW Instructor, Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la investigarea circumstanțelor care au dus la absența Instructorului la data prestării Serviciului cu un termen de maxim 14 zile cu condiția ca Clientul / Cumpărătorul să facă o sesizare în scris la adresa de e-mail de la secțiunea Contact a Platformei web, sesizare ce va conține obligatoriu codul de confirmare primit la confirmarea Comenzii.

8. În caz de NO SHOW Client, Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu returna suma încasată dacă se dovedește că Clientul/Cumpărătorul nu a anunțat conform Condițiilor din oferta achiziționată prin intermediul Platformei web.

9. În caz de colet nerecepționat, Furnizorul va putea amâna rambursarea sumei până la investigarea circumstanțelor, care au dus la absența coletului, cu un termen de maxim 14 zile cu condiția ca Clientul / Cumpărătorul să facă o sesizare în scris la adresa de e-mail de la secțiunea Contact a Platformei web, sau pe adresa de email a Furnizorului, sesizare ce va conține obligatoriu datele Comenzii.

10. În cazul în care un Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi prestat de către Instructor, Vânzătorul va informa Beneficiarul/Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt. Totodata există posibilitatea ca Serviciul să fie reprogramat cu acordul Cumpărătorului / Clientului, în acest caz comunicarea făcându-se exclusiv în formă scrisă prin intermediul e-mailului.

11. Comanda poate fi anulată de către Cumpărător / Client conform instrucțiunilor specificate de fiecare Instructor în cadrul fiecărei Oferte de Servicii (dat fiind faptul că în toate ofertele publicate pe Platformă web, o singură variantă este disponibilă):

11.1. Prin anunțarea în scris a Vânzătorului cu minim 24 ore înainte de prestarea Serviciului, folosindu-se adresa de e-mail disponibilă la secțiunea Contact a Platformei web:

11.1.1. În acest caz, contravaloarea Serviciului se rambursează integral Clientului/Cumpărătorului.

11.1.2. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul anunță în scris Vânzătorul în mai puțin de 24 de ore sau nu anunță Vânzătorul asupra anulării comenzii, Vânzătorul nu va rambursa contravaloarea Seviciului.

11.2. Prin anunțarea în scris a Vânzătorului cu minim 72 de ore înainte de prestarea Serviciului, folosindu-se adresa de e-mail disponibilă la secțiunea Contact a Platformei web:

11.2.1. În acest caz, contravaloarea Serviciului se rambursează integral Clientului/Cumpărătorului.

11.2.2. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul anunță Vânzătorul în scris asupra anulării Comenzii în termen de mai puțin de 72 de ore - dar nu mai puțin de 24 de ore - Vânzătorul va rambursa un procent de 50% din contravaloarea Seviciului.

11.2.3. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul anunță în scris Vânzătorul în mai puțin de 24 de ore sau nu anunță Vânzătorul asupra anulării comenzii, Vânzătorul nu va rambursa contravaloarea Seviciului.

Art. 8 SERVICII ȘI PRODUSE PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător / Furnizor;
1.2. furnizarea de servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
1.3. furnizarea de Servicii personalizate în mod clar după specificațiile cerute de Cumpărător;

1.4. Certificatele Cadou, dacă acestea nu au fost returnate în termen de 14 zile;

1.5. Voucerele, dacă acestea nu au fost returnate în termen de 14 zile sau nu au fost utilizate în termenul maxim de valabilitate, specificat la momentul achiziției.

1.6. Furnizorul / Instructorul își rezervă dreptul de a nu presta Serviciul achiziționat dacă din motive obiective precum stare de ebrietate, persoane aflate sub influența substanțelor halucinogene, atitudine care poate pune în pericol siguranța zborului, îmbrăcăminte neadecvată (conform detaliilor specificate la secțiunea Recomăndari a Platformei web), ar pune în pericol siguranța proprie și pe a celorlalți participanți la traficul aerian.

Art. 9 CLAUZE SPECIALE

1. Pentru Confirmarea Serviciului, Cumpărătorul / Beneficiarul îi va preda Furnizorului / Instructorului Codul de confirmare primit la finalizarea Comenzii pe platforma web www.flightbooster.com doar după ce acesta prestează Serviciul. Pentru cursurile de zbor, Codul de confirmare se va preda în momentul în care se efectuează, înscrierea în școala de zbor.

2. În cazul în care - din cauza condițiilor meteo sau limitări ale spațiului aerian - Serviciul nu se poate presta, Cumpărătorul / Beneficiarul îi va preda Furnizorului / Instructorului codul de anulare/reprogramare care odată transmis către Vânzator prin intermediul platformei web www.flightbooster.com:

2.1. va amâna prestarea Serviciului la o dată ulterioară care se va stabili de comun acord cu Furnizorul / Instructorul, în funcție de disponibilitatea acestuia;

2.2. va anula prestarea Serviciului în funcție de indisponibilitatea uneia dintre părți. În acest caz – în funcție de motivul care stă la baza anularii – se va stabili de comun acord cu Vânzatorul metoda și termenul de ramburs către Clientul acestuia.

3. În caz de NO SHOW Furnizor / Instructor, Vânzatorul va putea amâna rambursarea sumei până la investigarea circumstanțelor care au dus la absența Furnizorului / Instructorului la data prestării Serviciului cu un termen de maxim 14 zile cu condiția ca, Cumpărătorul / Beneficiarul să facă o sesizare în scris la adresa de e-mail de la secțiunea Contact a Platformei web, sesizare ce va conține obligatoriu codul unic de confirmare, respectiv codul unic de anulare/reprogramare primite la confirmarea Comenzii.

4. În caz de NO SHOW Cumpărător / Beneficiar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu returna suma încasată catre Cumpărător dacă se dovedește că Cumpărătorul sau Beneficiarul nu a anunțat conform condițiilor din oferta achiziționată prin intermediul Platformei web. În acest caz, Furnizorul își va primi suma datorată la fel ca în cazul prestării Serviciului.

5. În caz de colet nerecepționat, Prestatorul va putea amâna rambursarea sumei până la investigarea circumstanțelor, care au dus la absența coletului, cu un termen de maxim 14 zile cu condiția ca Clientul / Cumpărătorul să facă o sesizare în scris la adresa de e-mail de la secțiunea Contact a Platformei web, sau pe adresa de email a Furnizorului, sesizare ce va conține obligatoriu datele Comenzii.

6. În cazul în care un Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi prestat de către Furnizor, acesta din urma va informa Vânzătorul care la rândul sau își va informa Cumpărătorul și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt. Totodată există posibilitatea ca Serviciul să fie reprogramat cu acordul Cumpărătorului, în acest caz comunicarea făcându-se exclusiv în formă scrisă prin intermediul e-mailului, atât cu Prestatorul, cât și cu Cumpărătorul.

7. Comanda poate fi anulată de către Cumpărător conform instrucțiunilor specificate de Furnizor în cadrul fiecărei Oferte (dat fiind faptul că în toate ofertele publicate pe Platforma web, o singură variantă de anulare este disponibilă):

7.1. Prin anunțarea în scris a Vânzătorului cu minim 24 ore înainte de prestarea Serviciului, folosindu-se adresa de e-mail disponibilă la secțiunea Contact a Platformei web:

7.1.1. În acest caz, contravaloarea Serviciului se rambursează integral Cumpărătorului.

7.1.2. În cazul în care Clientul anunță în scris Vânzătorul în mai puțin de 24 de ore sau nu anunță Vânzătorul asupra anulării comenzii, acesta din urma nu va rambursa contravaloarea Serviciului. Prestatorul își va primi suma datorată la fel ca în cazul prestării Serviciului.

7.2. Prin anunțarea în scris a Vânzătorului cu minim 72 de ore înainte de prestarea Serviciului, folosindu-se adresa de e-mail disponibila la secțiunea Contact a Platformei web:

7.2.1. În acest caz, contravaloarea Serviciului se rambursează integral Cumpărătorului.

7.2.2. În cazul în care Cumpărătorul anunță Vânzătorul în scris asupra anulării Comenzii în termen de mai puțin de 72 de ore - dar nu mai puțin de 24 de ore - Vânzătorul va rambursa un procent de 50% din contravaloarea Serviciului, urmând ca Prestatorul sa primeasca 50% din suma pe care ar fi primit-o în cazul prestării Serviciului.

7.2.3. În cazul în care Clientul anunță în scris Vânzătorul cu mai puțin de 24 de ore, Vânzătorul nu va rambursa contravaloarea Serviciului, iar Prestatorul va primi suma datorată la fel ca în cazul prestării Serviciului respectiv.

8. Prestatorul își rezervă dreptul de a nu presta Serviciul achiziționat dacă din motive obiective precum stare de ebrietate, persoane aflate sub influența substanțelor halucinogene, atitudine care poate pune în pericol siguranța zborului, îmbrăcăminte neadecvată (conform detaliilor specificate la secțiunea Recomandări a Platformei web), ar pune în pericol siguranța proprie și pe a celorlalți participanți la traficul aerian.

9. Recomandarea Vânzătorului este ca atât Clientul final, cât și Prestatorul să se prezinte la locul stabilit pentru întâlnire cu minim 15 minute înainte de începerea prestării Serviciului. Vânzătorul nu își asumă orice decalaje orare și alte evenimente care pot decurge din nerespectarea programării și nu va putea fi tras la răspundere în situații ce nu fac obiectul Contractului.

Art. 10 CONFIDENȚIALITATE
1. Informațiile de orice natură furnizate, de către Cumpărător / Utilizator, Vânzătorului, vor ramane în proprietatea Vânzătorului si vor putea fi transmise către Furnizorii / Prestatorii agreeați de Vânzător, în vererea onorării comenzilor de Servicii si Produse conform Prezentului Document.

2. Nicio declarație publică, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părti nu va fi facută de Cumpărător / Utilizator / Prestator, cu privire la Comanda / Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Platformei web, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Platformei web. FlightBooster nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Art. 11 PUBLICITATE ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

1. Newsletterele FlightBooster sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de FlightBooster. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

2. În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Platforma web, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea FlightBooster în acest sens.

3. Renunțarea la primirea Newsletterelor de către Client / Cumpărător / Utilizator se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@flightbooster.com cu subiectul DEZABONARE NEWSLETTER.

4. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Art. 12 FACTURARE – PLATĂ

1. Cumparatori

1.1. Prețurile Serviciilor afișate în cadrul Platformei web www.FlightBooster.com pot include T.V.A. conform legislației în vigoare.

1.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă, Clientul / Cumpărătorul având posibilitatea să aleagă metoda de plată dorită. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile achiziționate, iar pentru Produsele achiziționate, Factura fiscală va fi emisa de Furnizorul de produse, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Datele folosite pentru facturare sunt datele furnizate de către Client / Cumpărător la crearea Contului pe Platforma web.

1.3. Moneda de bază pe Platforma web, pentru afișarea tarifelor, este leu (RON). Tarifele pot fi afisate și în urmatoarele monede : dolarul american (USD), euro (EUR) si lira sterlină (GBP). Cursul de schimb valutar, la care sunt afisate tarifele in USD, EUR și GBP sunt actualizate periodic, dar nu zilnic. Indiferent de moneda în care sunt afisate tarifele, factura va fi emisă în echivalentul lei (RON).

Art. 13 LIVRAREA PRODUSELOR ȘI PRESTAREA ȘI CONFIRMAREA SERVICIILOR

1. Vânzătorul intermediază vânzarea de Produse si Servicii ce fac obiectul Comenzii, respectiv al Contractului.

2. Responsabil de prestarea Serviciilor este Furnizorul / Instructorul în calitate de prestator al Serviciului oferit. Acesta va menționa în Ofertă toate amănuntele legate de prestarea Serviciului, locație, condiții de anulare, urmând ca data și ora la care va avea loc prestarea să fie stabilită de comun acord cu Cumpărătorul. Întreaga responsabilitate pentru modul în care decurge prestarea Serviciului, dar și amanuntele legate de logistică, se vor stabili împreună cu Furnizorul / Instructorul.

2.1. Cumpărătorului ii revine responsabilitatea de a contacta Instructorul în vederea programarii prestarii serviciului imediat ce primeste datele de contact ale acestuia pe e-mail, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea acestora. Reconfirmarea prestării Serviciului se va face cu minim 24 ore înainte de data rezervării. În acest sens Beneficiarul/ Clientul/ Cumpărătorul vor contacta Furnizorul / Instructorul pentru a stabili împreună și de comun acord cu acesta toate aspectele logistice.

2.2. Recomandarea Vânzătorului este ca atât Beneficiarul/ Clientul/ Cumpărătorul, cât și Furnizorul / Instructorul să se prezinte la locul stabilit pentru întâlnire cu minim 15 minute înainte de începerea prestării Serviciului. Vânzătorul nu își asuma orice decalaje orare și alte evenimente care pot decurge din nerespectarea programării și nu va putea fi tras la raspundere în situații ce nu fac obiectul Contractului.

2.3. Ora rezervării Serviciului este ora la care se va face decolarea, ora la care Beneficiarul/ Clientul / Cumpărătorul se va intalni cu Furnizorul / Instructorul la locul de intalnire agreeat cu acesta va fi stabilită de către aceștia doi. Din cauza deplasării către locul de decolare, transport pe cablu, condiție meteo, pot surveni modificari ale orei programate inițial. Ora decolării se va respecta pe cât posibil, însă depinde de durata transportului până la locul de decolare, condiție meteo și eventuale restricții ale traficului aerian.

3. Prestarea Serviciului se poate realiza numai după un set minim de instructaj care se va face la fata locului de către Instructor / Furnizor. Orice Serviciu se va efectua în tandem/ dublă comandă. În acest sens, pentru siguranța prestării Serviciului, intervalul de greutate acceptat este specificat de fiecare Instructor in ofertele postate, în funcţie de tipul aeronavei cu care se va efectua zborul în tandem / dublă comandă.

4. Recomandăm îmbrăcămintea sport (de exemplu: pantaloni softshell, geacă windstopper) și încălțăminte de munte (bocanci cu șiret și suport pentru gleznă). În cazul în care Beneficiarul / Cumpărătorul nu este echipat corespunzător (încălțăminte cu talpă alunecoasa, sandale, papuci etc), Furnizorul / Instructorul își rezervă dreptul de a nu presta Serviciul, conform punctului Art. 8 pct. 1 alin. 1.6 din prezentul Document.

5. Din cauza Condițiilor meteo nefavorabile, restricțiilor de zbor pe zona respectivă, întârzierea unui alt client programat înaintea Clientului, sau a oricărui alt motiv care nu ține de echipa Furnizorului / Instructorului de zbor, Furnizorul / Instructorul își poate rezerva dreptul de a anula și/sau de a reprograma zborurile, dar se va face tot posibilul ca ora programată să fie respectată. Decizia Furnizorului / Instructorului de a anula zborul este finală și necontestabilă! Fiecare Furnizor / Instructor ia decizia de a decola în funcție de Condițiile meteo la locul de decolare, respectiv în funcție de pasager pentru a asigura un zbor de maximă siguranță.

6. Pentru ca orice Serviciu achiziționat să se desfasoare în Condiții de siguranță, este necesar ca Beneficiarul / Cumpărătorul să fie apt din punct de vedere medical și apt fizic, să nu aibă probleme respiratorii, probleme cardiace sau să sufere de afecțiuni medicale ce au drept contraindicații practicarea sporturilor aeriene.

7. Sporturile aeriene sunt în strânsă legatură cu factorii și condiția meteo, drept pentru care Clientul / Cumpărătorul înțelege și este de acord că planificarea inițială a Prestării serviciului poate suferi decalaje față de ora stabilită. Ne dorim să oferim Clienților noștri experiențe remarcabile, dar principala noastra preocupare este ca ei să zboare în siguranță.

8. Pentru Confirmarea Serviciului și finalizarea Contractului cu Vânzătorul, Beneficiarul/Clientul/Cumpărătorul îi va preda Instructorului codul de confirmare primit la finalizarea Comenzii doar după ce acesta prestează Serviciul. În cazul cursurilor de zbor, codul de confirmare va fi predat Furnizorului / Instructorului la monentul înscrierii în școala de zbor.

9. În cazul în care din cauza Condițiilor meteo sau limitări ale spațiului aerian, Serviciul nu se poate presta, Cumpărătorul îi va preda Furnizorului / Instructorului codul de anulare / reprogramare (vreme rea , spa țiu aerian restricționat) care odată transmis către FlightBooster:

· va amâna prestarea Serviciului la o dată ulterioară care se va stabili de comun acord cu Instructorul, funcție de disponibilitatea acestuia;

· va anula prestarea Serviciului funcție de indisponibilitatea Instructorului/Beneficiarului/Clientului/Cumpărătorului. În acest caz – funcție de motivul care stă la baza anularii – se va stabili de comun acord cu FlightBooster metoda și termenul de ramburs.

Codul de anulare nu este aplicabil pentru cursurile de zbor achiziționate.

10. Responsabil de livrarea Produselor este Furnizorul de produse. Acesta va menționa în Ofertă toate amănuntele legate produsul publicat. Întreaga responsabilitate pentru modul în care decurge livrarea Produsului, dar și amanuntele legate de logistică, cad în responsabilitatea Furnizorului de produse.

Art. 14 RASPUNDERE

1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Beneficiarul/Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor / Instructor a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor recepționate sau Serviciilor în timpul și / sau după prestare.

2. Sporturile aeriene sunt considerate sporturi extreme cu factor de risc. Desi arareori, participanții pot suferi senzații de disconfort, rău de mișcare, rău de înălțime, precum și accidentări. Prin participarea la acest gen de activitate, Clientul / Cumpărătorul / Beneficiarul înțelege și își asuma responsabilitatea acestor riscuri. În cazul în care Beneficiar este o a treia persoană, Cumpărătorul are datoria de a îl informa pe acesta asupra riscurilor. În acest caz, prin participarea la acest gen de activitate, Beneficiarul înțelege și își asumă responsabilitatea asupra acestor riscuri.

Art. 15 INSCRIEREA DE RECENZII ȘI COMENTARII

1. Înscrierea de Recenzii, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face de către Beneficiari / Utilizatori / Clienți / Cumpărători în secțiunea “Recenzii și Comentarii”.

2. După validarea prestării Serviciului de către Furnizor / Instructor, Cumpărătorul / Beneficiarul va primi în termen de maxim 14 zile un e-mail prin care este rugat să evalueze Serviciul achiziționat și să acorde un punctaj prin sistemul de Rating prin care să exprime gradul său de satisfacție vis-a-vis de experiență. Informațiile înscrise pot fi atat pozitive, cât și negative, și se vor referi la respectarea Condițiilor și specificațiilor menționate de către Furnizor / Instructor în cadrul ofertei publicate pe Platforma web.

3. În momentul înregistrării unei Recenzii sau Comentariu pe Platforma web, Beneficiarii / Utilizatorii / Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

4. FlightBooster își rezervă dreptul de a modera recenziile și comentariile și de a le elimina pe cele care contravin prezentului Document. Doar comentariile cumpărătorilor care au beneficiat de serviciile achiziționate vor fi publicate.

5. Fiecare Beneficiar / Utilizator / Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzie / Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

· să facă referiri doar la caracteristici și/sau specificații ale unui anumit serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț/campanii promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

· să folosească doar limba româna sau – în cazul în care nu este vorbitor de limbă româna – limba engleză;

· să utilizeze un limbaj respectuos, fără a folosi termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Instructor/ Beneficiar / Utilizator / Client / Cumpărător;

· să se asigure că informațiile introduse de el sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

· să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit Serviciu / Produs de pe Platforma web fără a face referire către alte firme ce promoveaza vânzarea de Servicii / Produse;

· să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

· să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoara aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

· să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să inscrie Recenzii / Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

· să nu utilizeze Recenzia /Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Platformă web la secțiunea Contact.

6. Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Recenzii, Beneficiarul / Utilizatorul / Cumpărătorul va adauga și un Rating relevant din punctul său de vedere pentru Serviciul / Produsul achiziționat. Recenziiole, împreună cu Rating-ul corespunzător lor, vor influența Rating-ul general al Serviciului și Furnizorului de servicii / Produsului și Furnizorului de Produse numărul stelelor obtinuțe de un Serviciu / Produs fiind afișat în corpul ofertei. Astfel, o Recenzie însoțită de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

7. Când o Recenzie sau un Comentariu este semnalat de către un Beneficiar / Utilizator / Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Platformei web. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Platforma web numai după examinarea acestora de către Vânzător.

8. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Beneficiarului / Utilizatorului / Cumpărătorului de a publica Recenzii și Comentarii în orice secțiune a Platformei web.

9. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul / Produsul achiziționat, Beneficiarii / Cumpărătorii au la dispoziție e-mailul și numărul de telefon din cadrul secțiunii Contact de pe Platforma web www.flightbooster.com. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Art. 16 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. S.C. Flight Booster S.R.L este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 35437.

2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, FlightBooster are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

3. Scopul colectării datelor este: facturarea Serviciilor / Produselor achiziționate, informarea Utilizatorilor / Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Serviciilor / Produselor oferite, evaluarea activității comerciale, de promovare a Serviciilor / Produselor, de marketing, de publicitate, de media și administrative.

4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comanda Utilizatorul / Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Flight Booster, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 35437, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către FlightBooster, partenerii / Furnizorii și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către FlightBooster, partenerii și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fara a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare. De asemenea, Utilizatorul / Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către FlightBooster atât partenerilor / Furnizorii săi precum și altei/altor entități din țară sau strainatate.

5. Prin citirea Documentului ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Stefanestii de Jos, Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, jud. Ilfov, în atenția S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Stefanestii de Jos, Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, jud. Ilfov, în atenția S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

· rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

· transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

8. Deasemenea, FlightBooster poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului / Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt pastrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei în vigoare, după cum urmează: Furnizri / Instructori, curierat, servicii de plată/bancare.

9. Informațiile Utilizatorului / Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Art. 17 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate în prezentul contract;

- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

- în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

- prin notificarea in scris, a uneia dintre parțile prezentului contract, cu 30 de zile inainte de data incetării propriu-zise a contractului.

2. Partea care invoca o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

3. Rezilierea / incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 18 MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Termenii si Conditiile Contractuale, vor disponibili in permanență la adresa http://www.flightbooster.com/index.php?dispatch=pa....

FlightBooster își rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare, fara notificarea prealabila a utilizatorilor. Utilizatorii vor avea acces permanență la Termenii si Conditiile Contractuale, pentru a le putea consulta in orice moment.

Art. 19 LIMITAREA RĂSPUNDERII

1. Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti: pentru frauda, sau in legatura cu despagubirile relative la drepturile de proprietate intelectuala prevazute la Art. 6.

2. Flight Booster nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

3. Flight Booster nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Furnizor / Utilizator asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Furnizor / Utilizator. Flight Booster nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.

4. Flight Booster vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Furnizor / Utilizator, ca urmare a:

a. Eventualelor modificari pe care Flight Booster le-ar putea aduce Serviciilor de administrare cont, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre Flight Booster in administrarea conturilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea;

b. Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Furnizor / Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Platformei web;

c. Nerespectarii de catre Furnizor / Utilizator a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul Platformei web (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);

d. Nerespectarii de catre Furnizor / Utilizator a obligatiei de a asigura securitatea contului si a datelor de acces.

Art. 20 FORȚĂ MAJORĂ

1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Art. 21 DISPOZIȚII FINALE

Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

Art. 22 LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între FlightBooster și Cumpărători / Furnizori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de insțantele judecătorești române competente din județul Ilfov.

Distribuie acest articol